Ban Tổ Chức

1 – Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Canada
2 – Đại sứ quán Việt Nam Canada
3 – Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội
4 – Manulife Vietnam
5 – VinaCapital

Sharing is caring!