About HRC

Chạy Vì Trẻ Em Hà Nội được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2000 dưới tên gọi Terry Fox Run. Đây là một sự kiện thể thao từ thiện nhằm thúc đẩy trách nhiệm xã hội của các công ty và góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm cộng đồng về chăm sóc sức khỏe nói chung và phòng ngừa bệnh ung thư và tim mạch nói riêng. Sau khi đổi tên thành Chạy vì trẻ em Hà Nội từ năm 2009 tới nay, chương trình đã tài trợ cho 334 ca phẫu thuật tim và chữa bệnh ung thư cho bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn .

Năm nay, Chạy Vì Trẻ Em Hà Nội sẽ quay trở lại vào ngày 02/12/2018 tại Công viên Thống Nhất. Tất cả số tiền quyên góp từ sự kiện này, sau khi trừ chi phí tổ chức, sẽ được sử dụng để tài trợ mổ tim và chữa bệnh ung thư những trẻ em nghèo bị bệnh tại Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Nhi Trung Ương, và chương trình Nhịp tim Việt Nam.

English:
Hanoi Run for Children was first held in 2000 under the name Terry Fox Run. This is a charity friendship sports event for promoting corporate social responsibility and contributing to raising awareness of community responsibility for healthcare in general, and for the fight against cancer and cardiovascular disease in particular. After changing name to Hanoi Run for Children since 2009, the program has funded 334 surgeries for such children.

This year, Hanoi Run for Children is coming back on December 2nd, 2018 at the Thong Nhat Park. All proceeds from the event, after deducting the costs of its organization, are being used to fund programs for sick children from poor families at Hanoi Heart Hospital, at the National Hospital of Pediatrics, and at the Heartbeat Vietnam.

Sharing is caring!